top of page

Opettajamme esittäytyvät

Opettajamme ovat nuoria ja innokkaita musiikinopiskelijoita tai jo alalta valmistuneita. Laajasta verkostostamme löydät mm. laulun, kitaran-, viulun- ja pianonsoiton opettajat. Tutustu muutamiin opettajiimme alla ja ole yhteydessä.

Kitaratunnit, kitaransoitonopettaja, kitaratunnit etänä, pop/jazz kitaran opettaja

Aapo

Kitara, improvisointi, sävellys

Aapo tarjoaa laadukasta kitaransoiton, improvisoinnin ja säveltämisen opetusta Helsingin Munkkiniemessä, Turun keskustassa tai etäyhteyden välityksellä. Oppimaan ovat tervetulleita kaiken tasoiset soittajat tyylistä riippumatta; Aapon ominta erikoisalaa ovat jazz, blues ja niiden välimaasto. Opetuksessa käsiteltäviä aiheita voivat mm. olla musiikin hahmotus, erilaiset soinnut, hajotukset, asteikot ja säestysrytmit, reharmonisointi, soittotekniikka, soolokitaransoitto tai nuotinluku.

Aapon opetuksen päätavoite on auttaa oppilasta löytämään musisoinnissaan tasapaino älyllisen ja vaistomaisen puolensa välillä. Keskeistä Aapon opetusfilosofiassa on opettajan ja oppilaan välinen dialogi sekä täysi läsnäolo musisoidessa.

Koulutukseltaan Aapo on Musiikkipedagogi (AMK). Hän on lisäksi opiskellut Berklee College of Musicissa Bostonissa sekä yksityisesti Julian Lagen johdolla New Yorkissa. Opetuksen lisäksi Aapo esiintyy aktiivisesti mm. Kaleido-duossa. 

Piano-opettaja, pianotunnit Helsinki, Espoo, Vantaa

Edla

Piano

Edla on valmistunut musiikkipedagogiksi (AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulusta 2017 instrumenttinaan piano. Aikaisemmin hän opiskeli muusikoksi Turun konservatoriolla vuosina 2010-2013. Pianon lisäksi Edla on soittanut urkuja ja cembaloa sekä opiskellut laulua.  Opetuskokemusta hänelle on kertynyt useammilta vuosilta. Edlan mielestä soitonopetuksessa tärkeintä on kannustava ilmapiiri sekä musiikista iloitseminen.

Edla opettaa pianonsoittoa Vanttilan ja Karamzinin kouluissa keskiviikkoisin.

Pianonsoiton opettaja, pianotunnit Helsinki, Espoo, Vantaa

Annika

Piano

Olen valmistunut Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmästä musiikin maisteriksi. Opiskeluuni sisältyi mm. vapaa säestyksen opiskelua ja klassisen pianonsoiton A-tasosuoritus. Opetuksessa koen tärkeimmäksi elementiksi oppimisen mielekkyyden ja ilon. Tässä inspiroiva soitto-ohjelmisto, hyvä vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaalle sopivat senhetkiset lähitavoitteet ovat avainasemassa.

Piano-opettaja, pianotunnit Helsinki, Espoo, Vantaa

Milla

Piano

Olen valmistunut Tampereen Ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi. Opintoihini kuului pedagogisten opintojen lisäksi sekä klassista että pop/jazz -pianonsoittoa, vapaasäestystä ja bändisoittoa. Tällä hetkellä teen kasvatustieteen maisteriopintoja Helsingin yliopistossa ja pianonsoiton opettamisen lisäksi johdan helsinkiläistä naiskuoroa.

 

Opettajana olen kannustava ja empaattinen ja yritän valita soittomateriaalit oppilaan omat musiikkimieltymykset huomioon ottaen. Halutessaan oppilas saa nuoteista soittamisen lisäksi kehittää luovia taitojaan tunneillani pienin sävellys- ja improvisaatiotehtävin.

Viulunsoitonopettaja, viulutunti, viulunsoiton alkeet

Jannika

Viulu

Opettajana ja muusikkona Jannikaa kiehtoo improvisointi ja sen hyödyntäminen oppimisvälineenä.

 

Jannika on valmistunut musiikkipedagogiksi (AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2017. Hänen erikoistumisalueensa on vanha musiikki ja pääinstrumenttinsa barokkiviulu. Hänen sydäntään lähellä on erityisesti musiikki- ja taidekasvatuksen ilosanoman levittäminen kaikille!

 

Jannika opiskelee myös aktiivisesti laulua. Muusikkona ja pedagogina toimimisen ohella Jannika opiskelee kulttuurituotannon koulutusohjelmassa. Vapaa-ajallaan Jannika rentoutuu kirjojen, lenkkeilyn ja ruoanlaiton parissa.

Alttoviuluopettaja, alttoviulutunnit

Maria

Alttoviulu ja viulu

Maria on alttoviulun ja viulunsoitonopettaja, joka valmistuu keväällä 2022 musiikkipedagogiksi Metropolia AMKsta. 

 

Improvisaatio, ilmaisutaito ja oppilaiden omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntäminen soitonopiskelussa ovat erityisesti lähellä hänen sydäntään. Marian sanoin: "Musiikki kuuluu kaikille iästä ja taustasta huolimatta ja haluankin luoda oppilailleni onnistumisen kokemuksia joka tunti!"

 

Marian vahvuuksia ovat hänen rohkaiseva asenteensa ja monipuolinen materiaalin tunteminen sekä halu kohdata jokainen oppilas yksilönä ja näin löytää heille omannäköinen musiikillinen polku, jota kulkea.  Maria kokoaa jokaiselle oppilaalle heidän omiin yksilöllisiin tarpeisiinsa räätälöidyn materiaalipaketin sekä käyttää opetuksessaan monipuolisesti erilaisia materialeja aina Colour Stringsistä Suzuki-metodiin.

Musiikin lisäksi Maria opiskelee Helsingin yliopistossa ranskalaista filologiaa sekä erityispedagogiikkaa. 

sellotunnit, sellonsoitonopettaja, sellotunteja aikuiselle, sellotunteja lapselle, sellotunteja vasta-alkajalle, sellonsoiton opetusta Helsinki

Hanna-Viola

Sello

Hanna-Viola on sellisti ja musiikkipedagogi. Hän on valmistunut sellonsoiton maisteriksi Viron musiikki- ja teatteriakatemiasta ja musiikkipedagogiksi Turun Taideakatemiasta (AMK).


Kamarimusiikki on erityisen lähellä Hanna-Violan sydäntä ja hän soittaakin aktiivisesti useammassa kokoonpanossa, joiden kanssa hän on konsertoinut muun muassa Virossa ja Ranskassa. Hanna-Viola on soittanut myös useissa orkesteri- ja oopperaproduktioissa niin Suomessa, kuin Virossakin.


Sellonsoitonopettajana Hanna-Viola on kannustava ja innostava. Hänelle on tärkeää, että oppilas pääsee ilmaisemaan omia musiikillisia näkemyksiään heti soittoharrastuksen alusta lähtien. Lisäksi hän pitää tärkeänä sitä, että oppilas oppii soittaessaan käyttämään kehoaan mahdollisimman ergonomisesti ja kestävästi. Hanna-Violalla on kokemusta sellonsoitonopetuksesta useamman vuoden ajalta niin musiikkiopistoista, kuin yksityisopetuksestakin. Hänen tunneilleen ovat tervetulleita niin lapset kuin aikuisetkin sekä vasta-alkajat, että pidemmällä olevat.

Hanna-Viola opettaa sellonsoittoa kotonaan Etelä-Haagassa.

Opetuskielet: suomi, englanti, ruotsi ja viro

Kontrabassotunit, kontrabasso-opettaja, kontrabasson alkeisopetusta

Saija

Kontrabasso

Saija on vuonna 1994 syntynyt muusikko Helsingistä. Hänen juurensa ovat Miehikkälässä ja Jyväskylän Konservatoriossa klassisen musiikin ammattitutkinnon jälkeen hän on jatkanut opintoja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä. Saijan vahvuudet löytyvät tanssimusiikin, kansanmusiikin ja muun kevyen musiikin puolelta. Hän on myös työskennellyt eri yhtyeissä soittimenaan sähköbasso.

Opettajana Saija on iloinen ja kannustava. Soitonopetuksessa hän pitää tärkeänä oppilaan kiinnostuksen kohteiden kuuntelemista, oppimisen iloa ja yhteissoittoa. Opetusmateriaaleissa hän hyödyntää kontrabasson monimuotoisuutta, musiikin perusteiden oppimista käytännön kautta sekä terveen soittotekniikan oppimista. Saija opettaa mielellään kaikenikäisiä ja tasoisia soittajia, sekä esimerkiksi kavereista tai perheenjäsenistä muodostettuja pienryhmiä. 

Laulutunnit, lauluopettaja

Anna

Laulu

Anna on laulaja ja laulunopettaja, joka tällä hetkellä opiskelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen osastolla. Hän on valmistunut Keski-Pohjamaan konservatoriosta muusikoksi sekä Centria AMK:sta musiikkipedagogiksi pääaineenaan pop/jazz-laulu. 

 

Opettajana Anna on valoisa, luova ja innostava. Hän haluaa auttaa oppilasta kehittämään omaa persoonallista ääntään sekä tulkintaa. Anna pitää myös tärkeänä tavoitteena sitä, että oppilas kokee tunneilla laulamisen iloa ja onnistumisen tunteita , sillä tällöin kehitystä lauluharrastuksessa tapahtuu varmasti! Opetuskokemusta hänellä on usean vuoden ajalta eri ikäisistä oppilaista niin yksilö- kuin ryhmäopetuksesta.

Laulutunnit, lauluopettaja

Anni

Laulu

Anni on helsinkiläinen laulaja ja laulunopettaja. Hän on valmistunut musiikkipedagogiksi (AMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2020 instrumenttinaan pop/jazz-laulu. Aikaisemmin hän opiskeli muusikoksi Keski-Pohjanmaan konservatoriolla vuosina 2013-2015 pääaineenaan pop/jazz-piano. 

 

Anni on opettajana lämmin ja kannustava. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat tavoitteet ja mieltymykset. Tunneille saa tulla juuri sellaisena kuin on, eikä siellä tarvitse pelätä arvostelua tai vertailua muihin. Laulutunti on siis turvallinen paikka laulaa, epäonnistua, kehittyä, pitää hauskaa ja nauttia musiikista.  

 

Opettaminen onnistuu sekä lähi- että etäopetuksena. Laulunopetuksen ohessa Anni voi opettaa myös pianonsoittoa, esimerkiksi oman laulamisen säestämistä.

Laulunopettaja, laulutunti Helsinki, Espoo, Vantaa, klassisen laulun opettaja

Sampsa

Laulu (klassinen)

Sampsa on aktiivinen freelance-laulaja ja laulunopettaja, joka on valmistunut laulupedagogiksi Metropolia ammattikorkeakoulusta vuonna 2018 instrumenttinaan klassinen laulu. Äänialaltaan hän on bassobaritoni, ja häntä on vuosien varrella kuultu sekä oopperarooleissa, omissa konserteissaan että useiden kuorojen riveissä. 

Laulunopetus, laulunopettaja, laulutunti Helsinki, Espoo, Vantaa

Maiju

Laulu

Maiju on valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolta musiikin maisteriksi syksyllä 2019. Sitä ennen hän on suorittanut Turun Konservatoriossa muusikon ammattitutkinnon. Hän on syventynyt opinnoissaan rytmimusiikin laulupedagogiikkaan ja onkin opettanut pop/jazz-laulua jo useamman vuoden ajan.

Opettajana Maijulle on tärkeintä, että oppilas saa kokea laulamisen iloa! Silloin yleensä myös kehitystä tapahtuu eniten. Laulutunnit räätälöidään aina yksilöllisesti oppilaan tavoitteiden ja toiveiden mukaan, ja oppilaat saavat halutessaan itse myös valita laulettavaa ohjelmistoa.

 

Laulunopetustyön lisäksi Maiju toiminut mm. musiikinopettajana koulussa ja musiikkileikkikoulun opettajana. Hän soittaa myös viulua ja keikkailee itse sekä laulajana että viulistina.

Pop/jazz -lauluopettaja, laulunopetusta, laulun yksityistunnit, laulutunteja aikuiselle, pop/jazz laulutunteja aloittelevalle

Iina

Pop/jazz-laulu

Iina on 31-vuotias muusikko ja lauluopettaja. Hän on valmistunut Metropolia AMK:sta musiikkipedagogiksi vuonna 2019, ja on opettanut aktiivisesti niin yksityispuolella, musiikkikoulu Musaamossa ja Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnassa. Lisäksi hän on tehnyt sijaisuuksia mm. Musiikkikoulu Juvenaliassa ja pitänyt lyhyempiä workshopeja Omniassa ja Helsingin Aikuisopistossa aiheista rap, biisinkirjoitus ja rytmimusiikin historia. Hänen laulutunneillaan voi käydä Iinan tunnit työhuoneella Vallilassa.

 

"Olen pirskahteleva, luova ja eloisa tyyppi ja se näkyy myös opetuksessani. Olen vaativa, mutta rento ope. Iloitsen oppilaan onnistumisista kympillä ja kannustan kokeilemaan uudestaan, jos ei onnistu. Uskon onnistumisiin! Rakastan ihmisääntä instrumenttina, sen tutkiminen kiehtoo minua ja tykkään jatkuvasti päivittää osaamistani sen parissa."

 

Freelancer -muusikkona Iina on tehnyt töitä yli kymmenen vuotta ja keikkaillut niin yksityistilaisuuksissa kuin isoilla konserttilavoilla. Hän on toiminut eri ammattisoittokuntien (mm. Kaartin Combo, Laivaston Soittokunta, Ilmavoimien Big Band jne.) solistina ja tehnyt myös taustalauluhommia mm. Krista Siegfridille, Veeti Kalliolla ja Michael Monroelle. Lisäksi teen omaa musiikkia Aina -nimellä, sekä Toistuvat Yllätykset -hiphop kokoonpanossa. 

Harmonikan soiton opetusta, harmonikkatunnit Helsinki, haitaritunteja vasta-alkajalle, harmonikansoiton opettaja

Sami

Harmonikka

Sami on 36-vuotias ammattimuusikko Helsingistä. Hän on valmistunut Sibelius-Akatemiasta esittävän säveltaiteen koulutusohjelmasta musiikin maisteriksi vuonna 2013. Opetuskokemusta Samille on kertynyt jo yli 15 vuoden ajalta niin yksityisopetuksesta kuin eri musiikkiopistoissa. Hänen tunneilleen ovat tervetulleita kaikki ikään ja aiempaan soittokokemukseen katsomatta. Samin tunnit räätälöidään aina oppilaan toiveita ja tavoitteita vahvasti huomioiden.

 

Samin mielestä soittotunneilla tärkeintä on kannustavan, iloisen ja välittävän ilmapiirin saavuttaminen. Tällöin saadaan luotua vastaanottavainen ja rento pohja uuden oppimiselle. Soittamisen pitää olla hauskaa.

 

Sami tarjoaa opetusta sekä lähi- että etäopetuksena.Hänen työtilansa sijaitsee Helsingin Vallilassa, mutta opetusta on mahdollista saada myös kotiopetuksena pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella.

Kanteleensoiton opettaja, kanteletunnit Helsinki, kanteleensoiton opetusta

Aurora

Kantele

Aurora on Espoolaissyntyinen kantelisti, muusikko, pedagogi ja kouluttaja. Hän opiskelee Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmässä ja on sen lisäksi opiskellut musiikkipedagogiikkaa Centria Amk:ssa.  Auroralla on pitkän linjan kokemus opettamisesta eri musiikkiopistoissa, sekä yksityisesti. Tällä hetkellä hän opettaa Akateemisten Muusikoiden lisäksi myös Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun musiikkiopistossa, sekä järjestää koulutuksia ja workshoppeja ympäri Suomea ja Eurooppaa. 

 

Opettajana Aurora on lempeä ja kannustava, mutta samalla ohjaa oppilaitaan määrätietoisesti heidän tavoitteitaan kohti. Auroran pedagogiikan punaisena lankana toimii vahvasti kansanmusiikkipedagogiikan ydin elinikäisen musiikkisuhteen luomisesta ilon ja yhteissoiton kautta. Hän opettaa kaikenikäisiä oppilaita ja eri genrejä oppilaan mieltymysten mukaan.  Opettamisen lisäksi Aurora keikkailee ahkerasti ympäri Suomea ja Eurooppaa duonsa Aléan kanssa ja hänen meriitteihinsä kuuluu esimerkiksi Kanteleliiton kesämuusikkona toimiminen vuonna 2017. 

 

Aurora opettaa Etu-Töölössä.

huiluopettaja, huilutunnit, huilunsoiton opetusta

Martta

Huilu

Martta on 27-vuotias huilisti ja huilunsoitonopettaja, joka on valmistunut Sibelius-Akatemiasta esittävän säveltaiteen koulutusohjelmasta musiikin maisteriksi vuonna 2019. Martalla on vahva pedagoginen osaaminen – hän suoritti opinnoissaan opettajan pedagogiset opinnot, ja opetuskokemusta on kertynyt yhteensä seitsemän vuoden ajalta monista musiikkiopistoista ja yksityisopetuksesta. Martta on opettanut yksilö- ja ryhmäopetuksessa niin lapsia kuin aikuisiakin sekä suomeksi että englanniksi. 

Martalle tärkeintä soitonopetuksessa on oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden kuunteleminen ja tukeminen sekä musiikin tekemisen ilo. Opettajana hän uskoo siihen, että kun oppilas viihtyy soittotunneilla ja saa soittaa mieluistaan musiikkia, tämä myös oppii nopeammin. Martta on kannustava ja empaattinen opettaja ja ottaa haluaa ottaa kaikki oppilaansa erilaisina yksilöinä huomioon. 

Trumpetinsoiton opettaja, trumpettitunnit

Sakari

Trumpetti

Sakari on trumpetisti, opettaja, sovittaja sekä säveltäjä. Hän on Helsinkiläinen trumpetisti ja jazz-muusikko, joka on valmistunut musiikkipedagogiksi AMK Metropolian koulutusohjelmasta, suuntauksena pop-jazz musiikki. Hänen musiikin perusopintoihin kuuluu myös klassisia opintoja, sävellystä sekä sovitusta. Sakarilla on opintoja myös musiikkiterapiasta ja pitkä työkokemus työskentelemisestä musiikkiryhmien vetäjänä mielenterveyskuntoutustyössä. Sakari on toiminut muusikkona monenlaisissa tilaisuuksissa ja kokoonpanoissa kirkkomusiikista jazzmusiikkiin.

 

Musiikkipedagogina Sakari edustaa kannustavaa ja rohkaisevaa opetusta. Opetuksessa hän näkee tärkeäksi turvallisen ilmapiirin luomisen oppilaan ja opettajan välillä. Musiikki voi tuoda jokaiselle yhteyden kokemisen tunteen ja on muunmuassa itsevarmuutta ja itsensäilmaisua vahvistava tekijä. Sakarille on tärkeää, että oppilas saa harrastuksestaan onnistumisen kokemuksia ja itsensäilmaisussaan tuntee hyväksytyksitulemisen.

Huilunsoiton opettaja, huilutunnit

Matti

Huilu

"Soittamisessa kyse on ennen kaikkea yhdessä kokemisesta ja ilosta! Musiikki on meissä kaikissa, ja oma työni on ammattitaidollani vapauttaa oppilas ilmaisemaan musikaalista itseään. Oppilaani opettavat minua siinä missä minä heitä, ja riippumatta siitä, millä tuulella tulen opettamaan, lähden tunnilta aina hymyssä suin!"

 

Matti on valmistunut musiikin maisteriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Hänen pääaineensa on huilunsoitto, ja hän on suorittanut myös instrumenttipedagogiikan opinnot. Lisäksi Matti opiskelee säveltämistä, ja on yhtä lailla kotona musiikinteorian ja luovan musisoinnin parissa. Opetuskokemusta hänelle on kertynyt kaikenikäisistä oppilaista: hänen asiakkaidensa ikähaitari ulottuu kuudesta kuuteenkymmeneen.

Pop/jazz- saksofoniopettaja, fonitunnit Helsinki, saksofoninsoiton alkeet

Sini

Saksofoni

Sini on Pop&Jazz konservatorion kasvatteja, tutkintoinaan muusikon tutkinto (Pop&Jazz konservatorio), musiikinopettaja (musiikkipedagogi AMK) ja aikuiskasvatustieteen maisteri (KM). 

 

Sinin online-tunneilla voit oppia soittamaan eri musiikkityylejä, kuten pop, rock, blues, jazz ja klassinen tai vaikka omia kappaleitasi. Myös improvisaatio tulee alkuvaiheessa mukaan. Sini on erityisesti aikuiskasvattaja, mutta opettaa myös nuorempia. Käytössä uusimmat, hauskimmat ja tehokkaimmat menetelmät!

Oboetunnit, oboensoiton opettaja

Juuli

Oboe

Juuli on valmistunut Tampereen Ammattikorkeakoulusta instrumenttipedagogiksi 2012 ja Taideyliopistosta musiikin maisteriksi 2016 pääaineenaan oboe. Opetuskokemusta on kertynyt pitkienkin sijaisuuksien kautta useista musiikkiopistoista ja hyvin eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Juuli on opettajana kannustava, innostava ja välittävä. Soittotunneilla tärkeää on päästä soittamaan omaa mielimusiikkia ja tutustua tuleviin suosikkeihin, kehittää monipuolisesti musiikillisia taitoja ja mikä tärkeintä, kokea soiton iloa! Juuli harrastaa avantouintia ja barokkioboen soittoa. 

Harpputunnit, harpunsoitonopettaja, harpputunteja aikuiselle, harppuopettaja vasta-alkajalle

Katri

Harppu

Olen espoolainen harpisti ja harpunsoiton opettaja. Taustani on klassisessa musiikissa, mutta soitan itse myös muuta musiikkia, kuten folkkia ja jazzia. Opetuksessa lähtökohtana on musiikin ja oppimisen ilon jakaminen oppilaan kanssa.

 

Olen koulutukseltani musiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta (2019), ja Musiikkipedagogi Metropolia Ammattikorkeakoulusta (2014). Opetan sekä suomeksi että ruotsiksi. 


Harpunsoiton voi aloittaa lapsena, aikuisena tai vaikka eläkkeellä, tervetuloa oppimaan!

Etkö nähnyt etsimääsi instrumenttia tai opettajaa? Verkostossamme on yli 2000 pätevää muusikkoa ympäri Suomen, joten ole yhteydessä niin etsimme juuri sinulle sopivan soitonopettajan. 

Tarjoamme opetusta myös mm. seuraavissa instrumenteissa: ukulele, rummut, sello, kontrabasso, urut, harppu, oboe, klarinetti, fagotti, pasuuna, käyrätorvi, baritonitorvi, tuuba, lyömäsoittimet, cembalo ja barokkisoittimet.

bottom of page