Opettajamme esittäytyvät!

Opettajamme ovat nuoria ja innokkaita musiikinopiskelijoita tai jo alalta valmistuneita. Laajasta verkostostamme löydät mm. laulun, kitaran-, viulun- ja pianonsoiton opettajat. Tutustu muutamiin opettajiimme alla ja ole yhteydessä!

Kitaraopettaja, kitaratunnit Helsinki, kitaransoitonopettaja

Aapo

Kitara

Aapo on turkulainen kitaristi ja kitaransoiton opettaja. Hän on opiskellut jazzkitaransoittoa ja sävellystä Berklee College of Musicissa, Bostonissa, opettajinaan Mick Goodrick, George Garzone ja Hal Crook. Aapo työskentelee kitaransoiton opettajana yksityisesti sekä useissa kouluissa Turussa ja Helsingissä. Opetustöiden lisäksi hän tekee keikkoja jazzduoissa laulajan kanssa, blues/soul/R'n'B-bändeissä sekä teatterimuusikkona.

 

Aapo opettaa kitaran lisäksi myös musiikin teoriaa, sävellystä ja sovittamista, myös ruotsiksi ja englanniksi. Opettajana hänen pyrkimyksenä on havaita opilaan yksilölliset tarpeet ja esitellä materiaali tavalla, joka sallii tehokkaan oppimisen, ottaen huomioon henkilön ja hänen ominaisuutensa. Aapon mielestä taitava opettaja antaa oppilaalle tasapainoisen yhdistelmän rohkaisua, tietoa, ystävällisyyttä ja osoituksen siitä, miten musiikin soittaminen voi rikastuttaa oppilaan elämää.

Aapo opettaa kitaransoittoa Tehtaankadun, Karamzinin ja Vanttilan kouluilla.

Pianonsoiton opettaja, pianotunnit, piano opetus, pianotunnit aikuisille

Maria

Piano

Piano-opettajamme Maria on Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta keväällä 2017 valmistunut musiikkipedagogi. Maria aloitti opettamisen Taavinkylän koululla syksyllä 2017, minkä jälkeen hänen oppilasmääränsä on kasvanut paljon. Opetuskokemusta hänelle on kertynyt monien eri ikäisten ja tasoisten oppilaiden parissa jo opiskeluidenkin ajalta. Marian opetusta on luonnehdittu innostavaksi, ystävälliseksi, tavoitteelliseksi ja hauskaksi. Taavinkylän koululla Maria opettaa keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.

Piano-opettaja, pianotunnit Helsinki, Espoo, Vantaa

Edla

Piano

Edla on valmistunut musiikkipedagogiksi (AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulusta 2017 instrumenttinaan piano. Aikaisemmin hän opiskeli muusikoksi Turun konservatoriolla vuosina 2010-2013. Pianon lisäksi Edla on soittanut urkuja ja cembaloa sekä opiskellut laulua.  Opetuskokemusta hänelle on kertynyt useammilta vuosilta. Edlan mielestä soitonopetuksessa tärkeintä on kannustava ilmapiiri sekä musiikista iloitseminen.

Edla opettaa pianonsoittoa Vanttilan ja Karamzinin kouluissa keskiviikkoisin.

Pianonsoiton opettaja, pianotunnit Helsinki, Espoo, Vantaa

Annika

Piano

Olen valmistunut Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmästä musiikin maisteriksi. Opiskeluuni sisältyi mm. vapaa säestyksen opiskelua ja klassisen pianonsoiton A-tasosuoritus. Opetuksessa koen tärkeimmäksi elementiksi oppimisen mielekkyyden ja ilon. Tässä inspiroiva soitto-ohjelmisto, hyvä vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaalle sopivat senhetkiset lähitavoitteet ovat avainasemassa.

Piano-opettaja, pianotunnit Helsinki, Espoo, Vantaa

Milla

Piano

Olen valmistunut Tampereen Ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi. Opintoihini kuului pedagogisten opintojen lisäksi sekä klassista että pop/jazz -pianonsoittoa, vapaasäestystä ja bändisoittoa. Tällä hetkellä teen kasvatustieteen maisteriopintoja Helsingin yliopistossa ja pianonsoiton opettamisen lisäksi johdan helsinkiläistä naiskuoroa.

 

Opettajana olen kannustava ja empaattinen ja yritän valita soittomateriaalit oppilaan omat musiikkimieltymykset huomioon ottaen. Halutessaan oppilas saa nuoteista soittamisen lisäksi kehittää luovia taitojaan tunneillani pienin sävellys- ja improvisaatiotehtävin.

Pianotunnit Helsinki, Espoo, Vantaa

Robert

Piano, kitara

Robert on 23-vuotias helsinkiläinen muusikko. Hän opiskelee Sibelius-Akatemiassa sävellystä ja Panula-Akatemiassa orkesterinjohtoa. Robertin pääsoitin on klassinen piano, mutta hän taitaa myös liudan muita instrumentteja. Luonteeltaan hän on avoin, uuttera ja lystikäs.

basso-opettaja.jpg

Sami

Basso

Sami on musiikkikasvatuksen opiskelija Sibelius-Akatemiassa Helsingissä. Hän

on valmistunut Pop&Jazz Konservatoriosta vuonna 2019 pääaineenaan

sähköbasso. Samin erityisosaaminen on rytmimusiikki ja musiikillinen

paneutuminen on keskittynyt erityisesti siihen. Samilla on vahva keikkatausta

eri musiikkityylien parissa ja selkeä käsitys siitä, että yhteissoitto on kivaa ja

että bassonsoitolla on merkittävä rooli yhteissoitossa. Samilla on pitkä tausta

laulamisen ja bassonsoiton yhdistämisestä sekä kummankin instrumentin

itsenäisestä käytöstä.

Oppilaitos- ja kotiopetuksen lisäksi myös etäopetus onnistuu Samilta sujuvasti.

Viulunsoitonopettaja, viulutunti, viulunsoiton alkeet

Jannika

Viulu

Opettajana ja muusikkona Jannikaa kiehtoo improvisointi ja sen hyödyntäminen oppimisvälineenä.

 

Jannika on valmistunut musiikkipedagogiksi (AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2017. Hänen erikoistumisalueensa on vanha musiikki ja pääinstrumenttinsa barokkiviulu. Hänen sydäntään lähellä on erityisesti musiikki- ja taidekasvatuksen ilosanoman levittäminen kaikille!

 

Jannika opiskelee myös aktiivisesti laulua. Muusikkona ja pedagogina toimimisen ohella Jannika opiskelee kulttuurituotannon koulutusohjelmassa. Vapaa-ajallaan Jannika rentoutuu kirjojen, lenkkeilyn ja ruoanlaiton parissa.

Laulunopetus, laulunopettaja, laulutunti Helsinki, Espoo, Vantaa

Maiju

Laulu

Maiju on valmistunut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolta musiikin maisteriksi syksyllä 2019. Sitä ennen hän on suorittanut Turun Konservatoriossa muusikon ammattitutkinnon. Hän on syventynyt opinnoissaan rytmimusiikin laulupedagogiikkaan ja onkin opettanut pop/jazz-laulua jo useamman vuoden ajan.

Opettajana Maijulle on tärkeintä, että oppilas saa kokea laulamisen iloa! Silloin yleensä myös kehitystä tapahtuu eniten. Laulutunnit räätälöidään aina yksilöllisesti oppilaan tavoitteiden ja toiveiden mukaan, ja oppilaat saavat halutessaan itse myös valita laulettavaa ohjelmistoa.

 

Laulunopetustyön lisäksi Maiju toiminut mm. musiikinopettajana koulussa ja musiikkileikkikoulun opettajana. Hän soittaa myös viulua ja keikkailee itse sekä laulajana että viulistina.

Laulunopettaja, lautunti Helsinki, Espoo, Vantaa

Sampsa

Laulu (klassinen)

Sampsa on aktiivinen freelance-laulaja ja laulunopettaja, joka on valmistunut laulupedagogiksi Metropolia ammattikorkeakoulusta vuonna 2018 instrumenttinaan klassinen laulu. Äänialaltaan hän on bassobaritoni, ja häntä on vuosien varrella kuultu sekä oopperarooleissa, omissa konserteissaan että useiden kuorojen riveissä. 

Kanteleensoiton opettaja

Aurora

Kantele

Aurora on Espoolaissyntyinen kantelisti, muusikko, pedagogi ja kouluttaja. Hän opiskelee Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmässä ja on sen lisäksi opiskellut musiikkipedagogiikkaa Centria Amk:ssa.  Auroralla on pitkän linjan kokemus opettamisesta eri musiikkiopistoissa, sekä yksityisesti. Tällä hetkellä hän opettaa Akateemisten Muusikoiden lisäksi myös Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun musiikkiopistossa, sekä järjestää koulutuksia ja workshoppeja ympäri Suomea ja Eurooppaa. 

 

Opettajana Aurora on lempeä ja kannustava, mutta samalla ohjaa oppilaitaan määrätietoisesti heidän tavoitteitaan kohti. Auroran pedagogiikan punaisena lankana toimii vahvasti kansanmusiikkipedagogiikan ydin elinikäisen musiikkisuhteen luomisesta ilon ja yhteissoiton kautta. Hän opettaa kaikenikäisiä oppilaita ja eri genrejä oppilaan mieltymysten mukaan.  Opettamisen lisäksi Aurora keikkailee ahkerasti ympäri Suomea ja Eurooppaa duonsa Aléan kanssa ja hänen meriitteihinsä kuuluu esimerkiksi Kanteleliiton kesämuusikkona toimiminen vuonna 2017. 

 

Aurora opettaa Etu-Töölössä.

Saksofoninsoiton opettaja

Heli

Saksofoni

Heli on saksofonisti ja klarinetisti, esiintyvä taiteilija ja instrumenttiopettaja Helsingistä.

 

Opetuskokemusta niin lasten kuin aikuistenkin parista Heliltä löytyy jo kahdeksalta vuodelta. Helille on tärkeää, että oppilas saa soittotunneilta terveen tekniikan ja vankat valmiudet instrumenttinsa hallintaan niin, että se palvelee juuri hänen musiikillisia intressejään. Helin loputon uteliaisuus ja rakkaus saksofoniin ja klarinettiin ja niiden tekniikan ja soundien tutkimiseen on tuonut hänelle perinpohjaisen tietotaidon siitä, kuinka auttaa oppilasta löytämään ja ottamaan haltuun tämän lempimusiikille ominaiset piirteet, soundit ja fraasit.

Huilunsoiton opettaja

Matti

Huilu

"Soittamisessa kyse on ennen kaikkea yhdessä kokemisesta ja ilosta! Musiikki on meissä kaikissa, ja oma työni on ammattitaidollani vapauttaa oppilas ilmaisemaan musikaalista itseään. Oppilaani opettavat minua siinä missä minä heitä, ja riippumatta siitä, millä tuulella tulen opettamaan, lähden tunnilta aina hymyssä suin!"

 

Matti on viittä vaille valmis musiikin maisteri Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Hänen pääaineensa on huilunsoitto, ja hän on suorittanut myös instrumenttipedagogiikan opinnot. Lisäksi Matti opiskelee säveltämistä, ja on yhtä lailla kotona musiikinteorian ja luovan musisoinnin parissa. Opetuskokemusta hänelle on kertynyt kaikenikäisistä oppilaista: hänen asiakkaidensa ikähaitari ulottuu kuudesta kuuteenkymmeneen.

huiluopettaja_martta.png

Martta

Huilu

Martta on 27-vuotias huilisti ja huilunsoitonopettaja, joka on valmistunut Sibelius-Akatemiasta esittävän säveltaiteen koulutusohjelmasta musiikin maisteriksi vuonna 2019. Martalla on vahva pedagoginen osaaminen – hän suoritti opinnoissaan opettajan pedagogiset opinnot, ja opetuskokemusta on kertynyt yhteensä seitsemän vuoden ajalta monista musiikkiopistoista ja yksityisopetuksesta. Martta on opettanut yksilö- ja ryhmäopetuksessa niin lapsia kuin aikuisiakin sekä suomeksi että englanniksi. 

Martalle tärkeintä soitonopetuksessa on oppilaan omien kiinnostuksenkohteiden kuunteleminen ja tukeminen sekä musiikin tekemisen ilo. Opettajana hän uskoo siihen, että kun oppilas viihtyy soittotunneilla ja saa soittaa mieluistaan musiikkia, tämä myös oppii nopeammin. Martta on kannustava ja empaattinen opettaja ja ottaa haluaa ottaa kaikki oppilaansa erilaisina yksilöinä huomioon. 

Lauluopettaja, laulutunti Helsinki, Espoo, Vantaa

Sabu

Laulu

Olen 29-vuotias ammattimuusikko, kulttuurituottaja sekä äänenkäytön ohjaaja. Olen valmistunut ammattilaulajaksi Helsingin Pop & Jazz konservatoriolta ja opiskelen parhaillaan pop & jazz musiikkipedagogiksi Metropolia ammattikorkeakoulussa. Tämän lisäksi olen täydentänyt osaamistani myös suorittamalla ohjaajuuden perusteet nuoriso-ohjauksen puolella sekä musiikkiterapiaopintoja avoimella yliopistolla.

 

Sabu on opettajana kohtaava, lämmin ja kannustava. Hän uskoo oppimiseen hauskuuden ja onnistumisen kokemusten kautta!

Trumpetinsoiton opettaja

Sakari

Trumpetti

Sakari on trumpetisti, opettaja, sovittaja sekä säveltäjä. Hän on Helsinkiläinen trumpetisti ja jazz-muusikko, joka on valmistunut musiikkipedagogiksi AMK Metropolian koulutusohjelmasta, suuntauksena pop-jazz musiikki. Hänen musiikin perusopintoihin kuuluu myös klassisia opintoja, sävellystä sekä sovitusta. Sakarilla on opintoja myös musiikkiterapiasta ja pitkä työkokemus työskentelemisestä musiikkiryhmien vetäjänä mielenterveyskuntoutustyössä. Sakari on toiminut muusikkona monenlaisissa tilaisuuksissa ja kokoonpanoissa kirkkomusiikista jazzmusiikkiin.

 

Musiikkipedagogina Sakari edustaa kannustavaa ja rohkaisevaa opetusta. Opetuksessa hän näkee tärkeäksi turvallisen ilmapiirin luomisen oppilaan ja opettajan välillä. Musiikki voi tuoda jokaiselle yhteyden kokemisen tunteen ja on muunmuassa itsevarmuutta ja itsensäilmaisua vahvistava tekijä. Sakarille on tärkeää, että oppilas saa harrastuksestaan onnistumisen kokemuksia ja itsensäilmaisussaan tuntee hyväksytyksitulemisen.

annahakala.jpg

Anna

Laulu

Anna on laulaja ja laulunopettaja, joka tällä hetkellä opiskelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen osastolla. Hän on valmistunut Keski-Pohjamaan konservatoriosta muusikoksi sekä Centria AMK:sta musiikkipedagogiksi pääaineenaan pop/jazz-laulu. 

 

Opettajana Anna on valoisa, luova ja innostava. Hän haluaa auttaa oppilasta kehittämään omaa persoonallista ääntään sekä tulkintaa. Anna pitää myös tärkeänä tavoitteena sitä, että oppilas kokee tunneilla laulamisen iloa ja onnistumisen tunteita , sillä tällöin kehitystä lauluharrastuksessa tapahtuu varmasti! Opetuskokemusta hänellä on usean vuoden ajalta eri ikäisistä oppilaista niin yksilö- kuin ryhmäopetuksesta.

saijapenttil%C3%A4_edited.jpg

Saija

Kontrabasso

Saija on vuonna 1994 syntynyt muusikko Helsingistä. Hänen juurensa ovat Miehikkälässä ja Jyväskylän Konservatoriossa klassisen musiikin ammattitutkinnon jälkeen hän on jatkanut opintoja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä. Saijan vahvuudet löytyvät tanssimusiikin, kansanmusiikin ja muun kevyen musiikin puolelta. Hän on myös työskennellyt eri yhtyeissä soittimenaan sähköbasso.

Opettajana Saija on iloinen ja kannustava. Soitonopetuksessa hän pitää tärkeänä oppilaan kiinnostuksen kohteiden kuuntelemista, oppimisen iloa ja yhteissoittoa. Opetusmateriaaleissa hän hyödyntää kontrabasson monimuotoisuutta, musiikin perusteiden oppimista käytännön kautta sekä terveen soittotekniikan oppimista. Saija opettaa mielellään kaikenikäisiä ja tasoisia soittajia, sekä esimerkiksi kavereista tai perheenjäsenistä muodostettuja pienryhmiä. 

kuva_juulimarkkanen.jpg

Juuli

Oboe

Juuli on valmistunut Tampereen Ammattikorkeakoulusta instrumenttipedagogiksi 2012 ja Taideyliopistosta musiikin maisteriksi 2016 pääaineenaan oboe. Opetuskokemusta on kertynyt pitkienkin sijaisuuksien kautta useista musiikkiopistoista ja hyvin eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Juuli on opettajana kannustava, innostava ja välittävä. Soittotunneilla tärkeää on päästä soittamaan omaa mielimusiikkia ja tutustua tuleviin suosikkeihin, kehittää monipuolisesti musiikillisia taitoja ja mikä tärkeintä, kokea soiton iloa! Juuli harrastaa avantouintia ja barokkioboen soittoa. 

Etkö nähnyt etsimääsi instrumenttia tai opettajaa? Verkostossamme on yli 2000 pätevää muusikkoa ympäri Suomen, joten ole yhteydessä niin etsimme juuri sinulle sopivan soitonopettajan. 

Tarjoamme opetusta myös mm. seuraavissa instrumenteissa: ukulele, rummut, sello, kontrabasso, urut, harppu, oboe, klarinetti, fagotti, pasuuna, käyrätorvi, baritonitorvi, tuuba, lyömäsoittimet, cembalo ja barokkisoittimet.