Soitonopetuksen hinnasto

1.1.2022 alkaen opetuksen hinnat ovat:
Yksityisopetus

Hintaluokka A)
Koulut tai 3+ oppilasta samassa paikassa /opettajan tarjoama opetuspaikka

Tunnin kesto

soitonopetuksen hinnat

Valmistunut opettaja

(AMK, MuK, YAMK, MuM)

41€

 

51 €

62 €

47€

 

62 €

77 €

30 min

 

45 min

60 min

Opiskelija opettajana

Tunnin kesto

Hintaluokka B)
Kotiopetus, 1-2 oppilasta

soitonopetuksen hinnat

Valmistunut opettaja

(AMK, MuK, YAMK, MuM)

51€

 

66 €

85 €

57€

 

74€

96 €

30 min

 

45 min

60 min

Opiskelija opettajana

Tunnin kesto

Ryhmäopetus

soitonopetuksen hinnat

Valmistunut opettaja

(AMK, MuK, YAMK, MuM)

68 €

83 €

72 €

89 €

45 min

60 min

Opiskelija opettajana

Tunnin kesto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Playing Guitar
Perhealennus

Saman perheen jäsenet ovat oikeutettuja perhealennukseen. Ensimmäisen oppilaan jälkeen annamme perhealennusta 15 % kaikille muille perheenjäsenille.

Maksutavat

Meillä voit maksaa tuntipaketit laskulla, luottokortilla nettisivujemme kaupan kautta tai virike- ja kulttuurirahalla. 

Virike- ja kulttuuriraha

Hyväksymme mobiilimaksut seuraavilta toimittajilta: ePassi, Edenred, Eazybreak sekä Smartum Maksaessasi Edenredin, Eazybreakin tai Smartumin palveluilla perimme 5% palvelumaksun.

Olethan yhteydessä etukäteen jos käytät virike- tai kulttuurirahaa maksamiseen!

Toimintaperiaatteet

Akateemisten Muusikoiden toimintaperiaatteet kotiopetuksessa (oppilaan tai opettajan luona tapahtuva opetus)

 

 • Tunti pitää perua 24h ennen sovittua aikaa tai opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tuntia.

 • Jos opettaja peruu tunnin, korvaava tunti pitää järjestää. Opettaja on siis velvollinen tarjoamaan tietyn tuntimäärän lukuvuodessa.

 • Paras tapa ilmoittaa peruutuksesta on mahdollisimman aikaisin suoraan opettajalle. Jos opettajaa ei saa kiinni, voi laittaa sähköpostia Akateemisten Muusikoiden toimistohenkilöstölle (info@akateemisetmuusikot.fi).

 • Lukukauden tunnit maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä ja niitä on joko 8kpl tai 15kpl.

 • Tuntien määrä pitää päättää etukäteen ja infota meille sähköpostilla.

 • Lasku lähetetään lukukauden alussa automaattisesti yhdessä erässä. Jos toivot laskua kahdessa erässä, laitathan siitä pyynnön meille erikseen.

 • Kun lasku on maksettu, sovittu tuntimäärä on sitova. Jos tunnit keskeytetään oppilaasta johtuvasta syystä, tuntien hinta palautetaan vain äärimmäisessä tilanteessa (esim. vakava sairaus, muutto toiselle paikkakunnalle)


 

Akateemisten Muusikoiden toimintaperiaatteet kouluilla tapahtuvassa soitonopetuksessa:

 

 • Lukukauden tunnit maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä ja niitä on 15 kpl.

 • Lasku lähetetään lukukauden alussa automaattisesti yhdessä erässä. Jos toivot laskua kahdessa erässä, laitathan siitä pyynnön meille erikseen.

 • Kun lasku on maksettu, sovittu tuntimäärä on sitova. Jos tunnit keskeytetään oppilaasta johtuvasta syystä, tuntien hinta palautetaan vain äärimmäisessä tilanteessa (esim. vakava sairaus, muutto toiselle paikkakunnalle)

 • Jos oppilas peruu tunnin, opettaja ei ole velvollinen järjestämään korvaavaa tuntia. Tästä voidaan kuitenkin sopia opettajan kanssa (jos sopiva aika löytyy, tunti voidaan pitää).

 • Jos opettaja peruu tunnin, korvaava tunti pitää järjestää. Opettaja on siis velvollinen tarjoamaan tietyn tuntimäärän lukuvuodessa.

 • Tunti voidaan korvata tavallisen soittotunnin lisäksi ryhmätunnilla, matinealla tai konsertilla. Akateemiset Muusikot järjestää oppilaskonsertteja joka lukukausi ja niistä ilmoitetaan erikseen. Jos oppilas ei halua esiintyä, korvaava tunti voi olla tavallinen soittotunti.

 • Paras tapa ilmoittaa peruutuksesta on mahdollisimman aikaisin suoraan opettajalle. Jos opettajaa ei saa kiinni, voi laittaa sähköpostia Akateemisten Muusikoiden toimistohenkilöstölle (info@akateemisetmuusikot.fi).

 • Alla vielä perumiskäytäntöjen yksityiskohtia. Nämä ovat musiikkioppilaitoksissa yleisesti noudatettavia periaatteita.

 

Tuntien siirtäminen

Musiikkioppilaitoksissa yleisesti noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja takaisin, jos oppilas on esim. sairaana, lomamatkalla, myöhästynyt, unohtanut tunnin, valmistautumassa koulun kokeisiin tai ei halua tulla tunnille.

Jos kuitenkin tiedät hyvissä ajoin esim. perheen lomamatkan, opettajan kanssa voi neuvotella mahdollisuudesta siirtää tuntia. Opettaja ei ole velvollinen siirtämään tuntia.

 

Opettajan sairastuminen/este

Jos opettaja on itse sairaana tai opetus jää pitämättä jonkin muun oppilaasta riippumattoman syyn vuoksi, korvataan tunti takaisin kaikille osapuolille sopivana ajankohtana. Koska koko luokan ylimääräisten tuntien järjestely voi olla hankalaa, musiikkioppilaitoksissa yleisen käytännön mukaisesti tunti on mahdollista korvata kerran lukukaudessa myös esim. ylimääräisellä ryhmätunnilla. Opettaja pitää pidetyistä tunneista päiväkirjaa.

In English

The operating principles of Akateemiset Muusikot for music lessons at home (teaching at the students or teachers home)

 

 • The lesson needs to be cancelled 24 h before the agreed time, or the teacher is not obligated to compensate the lesson.

 • If the teacher cancels a lesson, they are obligated to arrange a compensating lesson. Hence the teacher is obligated to arrange a certain number of lessons per semester.

 • It is best to inform of all cancellations well in advance and directly to the teacher. If you cannot reach the teacher, you can also contact us at the Akateemiset Muusikot office (info@akateemisetmuusikot.fi)

 • Lessons for the semester are paid either in one or two installments. There are either 8 or 15 lessons per semester.

 • The amount of lessons must be decided beforehand and informed to us via email.

 • The invoice will be sent at the beginning of the semester automatically in one installment. If you wish to pay in two separate installments, please email us separately.

 • The invoice will be sent via email as a pdf-attachment.

 • After the invoice is paid, the agreed amount of lessons is binding. If the lessons are discontinued due to the student, they will be refunded only in an extreme situation (e.g. serious illness, a sudden move to another city).


 

The operating principles of Akateemiset Muusikot for music lessons at school:

 

 • Lessons for the semester are paid either in one or two installments. There are 15 lessons per semester.

 • The invoice will be sent at the beginning of the semester automatically in one installment. If you wish to pay in two separate installments, please email us separately.

 • The invoice will be sent via email as a pdf-attachment.

 • After the invoice is paid, the agreed amount of lessons is binding. If the lessons are discontinued due to the student, they will be refunded only in an extreme situation (e.g. serious illness, a sudden move to another city)

 • If the student cancels a lesson, the teacher is not obligated to compensate the lesson. This can however be discussed with the teacher (if a suitable time for both can be found, the lesson can be arranged)

 • If the teacher cancels a lesson, they are obligated to arrange a compensating lesson. Hence the teacher is obligated to arrange a certain number of lessons per semester.

 • The lesson can also be compensated with a group lesson, a matine or a concert. Akateemiset Muusikot arranges student concerts every semester and they are announced separately. If the student doesn’t want to perform, the compensating lesson can be arranged as a normal lesson.

 • It is best to inform of all cancellations well in advance and directly to the teacher. If you cannot reach the teacher, you can also contact us at the Akateemiset Muusikot office (info@akateemisetmuusikot.fi)

 • Here are some more details cancellation practices. These are generally applied in music institutions.

 

Rescheduling a lesson

By the generally applied rules of music schools, the teacher is not obliged to compensate for a lesson, if the student is

 • sick

 • on a holiday / other trip

 • late for a lesson

 • forgotten about the lesson

 • doesn’t want to come to the lesson

 • preparing for school exams

However, if you know about the absence well in advance, it is possible to negotiate with the teacher about rescheduling the lesson. The teacher is not obligated to reschedule the lesson.

 

When the teacher is sick / absent

If the teacher is sick or absent, or the lesson is cancelled due to some other reason independent of the student, the lesson will be compensated at an appropriate time for everyone. Since it can be hard to arrange extra lessons for the whole class, per generally applied practices in music schools the lessons can also be compensated e.g. with an extra group lesson. The teacher keeps a diary of all lessons.