top of page

Soitonopetuksen hinnasto

1.1.2023 alkaen opetuksen hinnat ovat:

Syyslukukausi 15 opetuskertaa

30min tunnit 699€

45min tunnit 889€

60min tunnit 1149€

Kevätlukukausi 17 opetuskertaa

30min 790€

45min 990€

60min 1290€

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Hintaluokka A
Koulut tai 3+ oppilasta samassa paikassa tai opettajan tarjoama opetuspaikka.
 

Syyslukukausi 15 opetuskertaa

30min tunnit 849€

45min tunnit 1110€

60min tunnit 1440€

Kevätlukukausi 17 opetuskertaa

30min 960€

45min 1260€

60min 1630€

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Hintaluokka B
Kotiopetus (alle 3 oppilasta kotiopetuspaikassa)

Syyslukukausi 15 opetuskertaa

45min tunnit 590€/oppilas

60min tunnit 720€/oppilas

Kevätlukukausi 17 opetuskertaa

45min 630€/oppilas

60min 815€/oppilas

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Hintaluokka C
Ryhmäopetus, 2 oppilasta

Syyslukukausi 15 opetuskertaa

45min tunnit 180€

Kevätlukukausi 17 opetuskertaa

45min 195€

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Muskarihinta voimassa, jos oppilaita on ryhmässä 6 tai enemmän.

Muskari

30min 49€

45min 69€

60min 89€

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. 

Kokeilutunti
Perhealennus

Saman perheen jäsenet ovat oikeutettuja perhealennukseen. Ensimmäisen oppilaan jälkeen annamme perhealennusta 15 % kaikille muille perheenjäsenille.

Maksutavat

Meillä voit maksaa tuntipaketit laskulla, luottokortilla nettisivujemme kaupan kautta tai virike- ja kulttuurirahalla. 

Virike- ja kulttuuriraha

Hyväksymme mobiilimaksut seuraavilta toimittajilta: ePassi, Edenred, Eazybreak sekä Smartum Maksaessasi Edenredin, Eazybreakin tai Smartumin palveluilla perimme 5% palvelumaksun.

Olethan yhteydessä etukäteen jos käytät virike- tai kulttuurirahaa maksamiseen!

Toimintaperiaatteet

Akateemisten Muusikoiden toimintaperiaatteet kotiopetuksessa (oppilaan tai opettajan luona tapahtuva opetus)

 

 • Tunti pitää perua 24h ennen sovittua aikaa tai opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tuntia.

 • Jos opettaja peruu tunnin, korvaava tunti pitää järjestää. Opettaja on siis velvollinen tarjoamaan tietyn tuntimäärän lukuvuodessa.

 • Paras tapa ilmoittaa peruutuksesta on mahdollisimman aikaisin suoraan opettajalle. Jos opettajaa ei saa kiinni, voi laittaa sähköpostia Akateemisten Muusikoiden toimistohenkilöstölle (info@akateemisetmuusikot.fi).

 • Lukukauden tunnit maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä ja niitä on syksyllä 15kpl ja keväällä 17kpl.

 • Tuntien määrä pitää päättää etukäteen ja infota meille sähköpostilla.

 • Lasku lähetetään lukukauden alussa automaattisesti yhdessä erässä. Jos toivot laskua kahdessa erässä, laitathan siitä pyynnön meille erikseen.

 • Kun lasku on maksettu, sovittu tuntimäärä on sitova. Jos tunnit keskeytetään oppilaasta johtuvasta syystä, tuntien hinta palautetaan vain äärimmäisessä tilanteessa (esim. vakava sairaus, muutto toiselle paikkakunnalle)


 

Akateemisten Muusikoiden toimintaperiaatteet kouluilla tapahtuvassa soitonopetuksessa:

 

 • Lukukauden tunnit maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä ja niitä on syksyllä 15 kpl ja keväällä 17 kpl.

 • Lasku lähetetään lukukauden alussa automaattisesti yhdessä erässä. Jos toivot laskua kahdessa erässä, laitathan siitä pyynnön meille erikseen.

 • Kun lasku on maksettu, sovittu tuntimäärä on sitova. Jos tunnit keskeytetään oppilaasta johtuvasta syystä, tuntien hinta palautetaan vain äärimmäisessä tilanteessa (esim. vakava sairaus, muutto toiselle paikkakunnalle)

 • Jos oppilas peruu tunnin, opettaja ei ole velvollinen järjestämään korvaavaa tuntia. Tästä voidaan kuitenkin sopia opettajan kanssa (jos sopiva aika löytyy, tunti voidaan pitää).

 • Jos opettaja peruu tunnin, korvaava tunti pitää järjestää. Opettaja on siis velvollinen tarjoamaan tietyn tuntimäärän lukuvuodessa.

 • Tunti voidaan korvata tavallisen soittotunnin lisäksi ryhmätunnilla, matinealla tai konsertilla. Akateemiset Muusikot järjestää oppilaskonsertteja joka lukukausi ja niistä ilmoitetaan erikseen. Jos oppilas ei halua esiintyä, korvaava tunti voi olla tavallinen soittotunti.

 • Paras tapa ilmoittaa peruutuksesta on mahdollisimman aikaisin suoraan opettajalle. Jos opettajaa ei saa kiinni, voi laittaa sähköpostia Akateemisten Muusikoiden toimistohenkilöstölle (info@akateemisetmuusikot.fi).

 • Alla vielä perumiskäytäntöjen yksityiskohtia. Nämä ovat musiikkioppilaitoksissa yleisesti noudatettavia periaatteita.

 

Tuntien siirtäminen

Musiikkioppilaitoksissa yleisesti noudatettavien säännösten mukaisesti opettaja ei ole velvollinen pitämään tunteja takaisin, jos oppilas on esim. sairaana, lomamatkalla, myöhästynyt, unohtanut tunnin, valmistautumassa koulun kokeisiin tai ei halua tulla tunnille.

Jos kuitenkin tiedät hyvissä ajoin esim. perheen lomamatkan, opettajan kanssa voi neuvotella mahdollisuudesta siirtää tuntia. Opettaja ei ole velvollinen siirtämään tuntia.

 

Opettajan sairastuminen/este

Jos opettaja on itse sairaana tai opetus jää pitämättä jonkin muun oppilaasta riippumattoman syyn vuoksi, korvataan tunti takaisin kaikille osapuolille sopivana ajankohtana. Koska koko luokan ylimääräisten tuntien järjestely voi olla hankalaa, musiikkioppilaitoksissa yleisen käytännön mukaisesti tunti on mahdollista korvata kerran lukukaudessa myös esim. ylimääräisellä ryhmätunnilla. Opettaja pitää pidetyistä tunneista päiväkirjaa.

In English

The operating principles of Akateemiset Muusikot for music lessons at home (teaching at the students or teachers home)

 

 • The lesson needs to be cancelled 24 h before the agreed time, or the teacher is not obligated to compensate the lesson.

 • If the teacher cancels a lesson, they are obligated to arrange a compensating lesson. Hence the teacher is obligated to arrange a certain number of lessons per semester.

 • It is best to inform of all cancellations well in advance and directly to the teacher. If you cannot reach the teacher, you can also contact us at the Akateemiset Muusikot office (info@akateemisetmuusikot.fi)

 • Lessons for the semester are paid either in one or two installments. There are either 8 or 15 lessons per semester.

 • The amount of lessons must be decided beforehand and informed to us via email.

 • The invoice will be sent at the beginning of the semester automatically in one installment. If you wish to pay in two separate installments, please email us separately.

 • The invoice will be sent via email as a pdf-attachment.

 • After the invoice is paid, the agreed amount of lessons is binding. If the lessons are discontinued due to the student, they will be refunded only in an extreme situation (e.g. serious illness, a sudden move to another city).


 

The operating principles of Akateemiset Muusikot for music lessons at school:

 

 • Lessons for the semester are paid either in one or two installments. There are 15 lessons per semester.

 • The invoice will be sent at the beginning of the semester automatically in one installment. If you wish to pay in two separate installments, please email us separately.

 • The invoice will be sent via email as a pdf-attachment.

 • After the invoice is paid, the agreed amount of lessons is binding. If the lessons are discontinued due to the student, they will be refunded only in an extreme situation (e.g. serious illness, a sudden move to another city)

 • If the student cancels a lesson, the teacher is not obligated to compensate the lesson. This can however be discussed with the teacher (if a suitable time for both can be found, the lesson can be arranged)

 • If the teacher cancels a lesson, they are obligated to arrange a compensating lesson. Hence the teacher is obligated to arrange a certain number of lessons per semester.

 • The lesson can also be compensated with a group lesson, a matine or a concert. Akateemiset Muusikot arranges student concerts every semester and they are announced separately. If the student doesn’t want to perform, the compensating lesson can be arranged as a normal lesson.

 • It is best to inform of all cancellations well in advance and directly to the teacher. If you cannot reach the teacher, you can also contact us at the Akateemiset Muusikot office (info@akateemisetmuusikot.fi)

 • Here are some more details cancellation practices. These are generally applied in music institutions.

 

Rescheduling a lesson

By the generally applied rules of music schools, the teacher is not obliged to compensate for a lesson, if the student is

 • sick

 • on a holiday / other trip

 • late for a lesson

 • forgotten about the lesson

 • doesn’t want to come to the lesson

 • preparing for school exams

However, if you know about the absence well in advance, it is possible to negotiate with the teacher about rescheduling the lesson. The teacher is not obligated to reschedule the lesson.

 

When the teacher is sick / absent

If the teacher is sick or absent, or the lesson is cancelled due to some other reason independent of the student, the lesson will be compensated at an appropriate time for everyone. Since it can be hard to arrange extra lessons for the whole class, per generally applied practices in music schools the lessons can also be compensated e.g. with an extra group lesson. The teacher keeps a diary of all lessons.

Voit maksaa soittotunnit myös virikesetelillä
Epassi Logo Primary Black RGB.webp
SMARTUM_LOGO_RGB_BLACK.png
logo-eazybreak.png
edenred.png
bottom of page