© 2019 Akateemiset Muusikot. All rights reserved.

Julia Jaakkola, laulu

Olen valmistunut laulupedagogiksi Tampereen ammattikorkeakoulusta keväällä 2018. Laulupedagogin tutkintoon kuului myös lasten lauluopetuksen kurssikokonaisuus opetusharjoitteluineen. Syyslukukauden 2017 olin opiskelijavaihdossa Saksassa Freiburgin musiikkiyliopistossa (Die Hochschule für Musik Freiburg). Lisäksi vuonna 2013 valmistuin musiikkipedagogiksi Metropolia ammttikorkeakoulusta pääaineena varhaisiänmusiikkikasvatus.

 

Olen toiminut Suomalais-venäläiskoulussa laulunopettajana maaliskuusta 2018 lähtien. Opetan laulua myös yksityisesti ja teen muskarisijaisuuksia pääkaupunkiseudulla. Olen laulajana mm. Tampereen oopperan kuorossa vuodesta 2014 lähtien sekä esiintynyt laulujana niin solistina kuin myös eri kokoonpanoissa.

 

Opetuskieliini kuuluvat suomen lisäksi venäjä, englanti ja saksa.

 

Lasten ja nuorten laulutunneilla haluan laulutaidon lisäksi kehittää oppilaan musiikillisia taitoja monipuolisesti. Laulunopetuksessa keskeistä on luonnollinen syvähengitys, äänen puhtaus, vapaa ja helppo sointi sekä laulutekstien selkeys. On tärkeää saada oikeanlaisia ohjeita lauluunsa jo varhaisessa vaiheessa, ettei äänenkäyttöön pääse syntymään vääränlaisia maneereita.

 

Iloisella ja energisellä opettamisellani haluan kannustaa oppilasta yrittämään parhaansa ja sitä kautta saamaan onnistumisentunteita ja kehitystä. Haluan, että laulutunnille tulo on viikon kohokohta ja sieltä lähtiessä mieli on iloinen ja energinen.